L’Ajuntament de Barcelona ha tancat l’exercici 2022 amb dèficit per tercer any consecutiu, però amb una xifra inferior a la prevista inicialment. La liquidació del pressupost recull un desequilibri de 144 M €, quan la previsió era tancar l’any amb 150 milions de dèficit. L’any passat, el consistori va gastar gairebé tot el que havia pressupostat, amb un nivell d’execució de la despesa i les inversions del 95,6 %, que representen 2.602 M €.

El tancament en negatiu ha estat possible gràcies a la flexibilització del sostre de despesa i els límits de dèficit que es van permetre als ajuntaments amb l’esclat de la pandèmia. De fet, tant el 2020 com el 2021, el consistori va tancar amb desequilibri a diferència d’anys anteriors. Tot i això, l’Ajuntament de Barcelona assenyala que el pressupost del 2023 preveu un retorn al superàvit.

Els últims anys hem estirat molt el braç, però el deute està per sota del 30 % i, per tant, la salut econòmica municipal és molt bona”
Jordi Martí Grau, regidor de Presidència i Pressupost

Deute per sota dels límits permesos

La liquidació del pressupost del 2022 situa el nivell d’endeutament del consistori per sota del límit del 75 % dels ingressos corrents que marca la llei d’hisendes locals. En concret, es va tancar l’any amb un deute de 847 M €, que representa un 29,5 %. El 2021, el deute estava en 816 milions (29,3 %). Pel que fa a l’estalvi brut, la diferència entre ingressos i despesa corrent, es manté per sobre del 15 % amb 493,4 M € (16,1 %).

El regidor de Presidència i Pressupost, Jordi Martí Grau, assegura que els resultats de la liquidació són “molt positius” perquè el dèficit està per sota de l’objectiu inicial i el deute es manté per sota dels límits permesos. “La salut econòmica municipal és molt bona i encarem el futur amb molta fortalesa”, ha apuntat Martí, que ha destacat la capacitat inversora de l’Ajuntament.

Pagament de factures a 20 dies

El pagament de factures a proveïdors per part de l’Ajuntament de Barcelona s’ha mantingut a l’entorn dels 20 dies de mitjana des que entren al registre municipal. En concret, les factures es paguen, de mitjana, en 20,3 dies (l’any 2021 la mitjana estava en 18,8 dies). La xifra queda també per sota dels 30 dies que marca la llei i garanteix liquiditat a empreses i autònoms.