Ajuntament Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha liquidat el pressupost del 2021 i ha tancat l’exercici amb un resultat negatiu de 64,7 M €. Per l’impacte de la pandèmia, és el segon any que es fa dèficit, però la xifra és molt inferior a la que s’havia previst de 150 milions. Ha ajudat a compensar el desequilibri que els ingressos han pujat més del que s’havia pressupostat. El dèficit pot créixer quan es tanquin els comptes de les empreses municipals, però el regidor de Presidència, Jordi Martí, augura que no passarà dels 100 milions.

Hi ha moments en què la crisi exigeix posar-ho tot sobre la taula, i Europa i l’Estat van flexibilitzar el dèficit perquè donéssim resposta a les necessitats”
Jordi Martí, regidor de Presidència i Pressupost

Execució del 95 %

El 2021, l’Ajuntament va gastar gairebé tot el que havia previst, i va arribar a un 95 % d’execució en la despesa corrent i en les inversions. Martí considera que el percentatge és “excepcional” perquè el pressupost era el més elevat fins aleshores i diu que “no hi ha cap administració pública que arribi a aquestes xifres”. En concret, sumant despesa i inversions, es van gastar 2.857,3 M €, la quantitat més alta fins ara.

En el capítol d’inversios, la xifra gastada (511 M €) és la més alta des del 2014 (quan es van invertir 613 milions). Explica aquest augment que les obres que es van aturar el 2020 per la pandèmia van prémer l’accelerador durant el 2021. També estan inclosos en aquest rècord d’inversions els 108 M € que s’han destinat a comprar patrimoni, com ara habitatges, locals comercials o edificis singulars com El Molino, la Gustau Gili o el Gimnàs Sant Pau.

Deute a ratlla i més estalvi brut

La liquidació del 2021 ha permès recuperar el nivell d’estalvi brut a l’entorn del 15 % per finançar les inversions. El 2020 va caure fins al 10 % perquè, amb obres aturades, una part dels diners es va destinar a sufragar la major despesa que requeria la pandèmia. Pel que fa al deute, és de 816 M €, que representa un 29 % dels ingressos corrents. El percentatge queda molt per sota del límit que marca la llei (75 %).

Factures a 18 dies

El pagament de factures a proveïdors per part de l’Ajuntament de Barcelona s’ha mantingut per sota dels 20 dies de mitjana des que entren al registre municipal. En concret, les factures es paguen, de mitjana, en 18,8 dies, una xifra que queda també per sota dels 30 dies que marca la llei i garanteix liquiditat a empreses i autònoms. “És un reflex de la capacitat i dinamisme d’aquesta casa”, apunta Jordi Martí.