L’Ajuntament de Barcelona ha tancat el 2020 amb un dèficit de gairebé 50 M € (49,2). Feia una dècada que la liquidació d’un pressupost municipal no quedava amb números vermells; l’última va ser l’any 2011 (arran de la crisi econòmica del 2008), quan el dèficit es va enfilar fins als 398 M €. Tot i que la xifra pot augmentar quan es tanquin els comptes de les empreses municipals, cal dir que la quantitat és inferior a la que s’havia previst inicialment i que superava els 150 milions.

El consistori explica aquest canvi perquè a finals d’any han entrat recursos de la Generalitat i també més diners en plusvàlues, en especial per la compravenda d’habitatges.

La pandèmia ha sacsejat les finances municipals en un any en què s’havia aprovat un pressupost de rècord que, per primer cop, superava els 3.000 M €. L’emergència social i econòmica derivada de la crisi sanitària van augurar un tancament d’any difícil per la caiguda d’ingressos. Al juliol es va refer el pressupost (es va rebaixar a 2.830 M €) i s’hi va incloure un fons covid de 90 M €. A més, el Congrés dels Diputats va flexibilitzar el sostre de despesa dels ajuntaments perquè poguessin fer servir els estalvis (el romanent) i compensar el dèficit.

Finalment, el tancament del 2020 situa la caiguda dels ingressos en taxes i impostos en 185,5 M €. Hi tenen a veure la rebaixa de la taxa de terrasses, la davallada de sancions imposades o les taxes d’ocupació de la via pública.

Es manté la salut econòmica de l’Ajuntament

De fet, gràcies a possibilitar l’ús del romanent (que en el cas de l’Ajuntament de Barcelona se situava al voltant dels 150 M €), el consistori ha pogut esmorteir el dèficit dels 50 M €. El regidor de Pressupost, Jordi Martí, ha celebrat que “des del punt de vista financer, la salut econòmica de l’Ajuntament continua sent igual perquè només ens hem menjat una part de les reserves municipals”.

Que ha estat un any atípic es veu també en el grau d’execució, és a dir, el que s’ha acabat gastant. En despesa corrent, l’execució és del 96 %, una xifra que, tot i ser alta, queda molt per sota dels nivells dels últims anys. En el capítol d’inversions, l’execució és del 96,5 %, respecte a la modificació pressupostària del juliol. Tot i que s’havia previst una xifra rècord per sobre dels 600 M €, l’aturada per la pandèmia i l’endarreriment d’obres ha deixat la inversió final en 316 M €.

Endeutament per sota del límit permès

Precisament perquè s’ha utilitzat una part del romanent, l’endeutament pràcticament no ha crescut per finançar el dèficit municipal. Està en el 30,7 % (800 M €) dels ingressos corrents, molt per sota del límit permès del 75 % que marca la Llei d’hisendes locals. El pagament de factures a proveïdors per part de l’Ajuntament es manté per sota dels 30 dies, i se situa en 22,8 dies de mitjana.