Hi ha llibres per ser llegits, hi ha d’altres entesos com a obres d’art. Són el què es coneix com a llibres d’artista i poden mantenir l’estructura tradicional d’un llibre o transgredir-la, però per damunt de tot són formes d’expressió visual. Un dels clars precursors dels llibre d’artista contemporanis és “Twentysix Gasoline Stations” (“Vint-i-sis estacions de servei”), que Edward (o Ed) Ruscha va publicar per primera vegada el 1963.