En Víctor Fernández Clares visita la Biblioteca Nacional de Catalunya perquè li ensenyin alguns dels primers llibres que es van imprimir a Barcelona. Entre els més antics destaca un exemplar de “L’ètica”, escrit per Aristòtil en llengua llatina l’any 1473.