La Marta Ballesta ens porta la bata blanca, un dels elements més característics dels metges. Coneixerem que aquesta indumentària és de color blanc, entre d’altres coses, perquè en el cas dels metges aporta rigor, serietat en la praxis i en la relació entre metge i pacient. A més, la bata blanca és un element que reconeix socialment al metge i que remarca la seva autoritat. També descobrirem que la indumentària dels metges en els segles XVII i XVIII era de color negre i veurem quins factors van influenciar a finals del segle XIX per fer el canvi cap al color blanc.