L’Àngel Casals ens porta un exemple de registre d’ingressos de malalts a l’Hospital de la Santa Creu. Coneixerem com la creació de sistemes de control sanitaris sorgeixen amb l’aparició de la pesta, i com les primeres mesures de sanitat pública estaven relacionades amb la regulació d’aquest tipus de mesures preventives.

Descobrirem, també, que la primera sanitat universal es va crear el 1918 a la URSS i estava basada en la unitat organitzativa, la participació de la població i el reforçament de les mesures profilàctiques.