Els primers treballs han topat amb un entrebanc inesperat. Quan els operaris havien d'esborrar les línies per redibuixar els carrils, l'asfalt s'ha aixecat i els cotxes han hagut de circular per un de sol. La resta d'actuacions per reurbanitzar el passeig entre la plaça de Tetuan i la Diagonal sí que han pogut avançar al ritme previst. GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample: "L'objectiu d'aquesta obra és acondicionar, ampliar voreres, ordenar el tràfic de bicicletes, crear zones de joc i estada al llarg de tot el passeig. Fer-ho més habitable". Les obres tindran una durada aproximada d'un any. Passat aquest temps la part alta del passeig lluirà la mateixa reforma que ja es va completar al tram que va des de la plaça de Tetuan fins a l'Arc de Triomf. La part baixa del passeig de Sant Joan va estrenar nova imatge el març de 2011. El resultat satisfà comerciants i veïns però amb matisos. JAUME BORRÀS "La zona ha millorat, hi ha més zona, la gent passeja més, és més maco, L'únic problema és el manteniment. El manteniment d'aquesta zona deixa molt de desitjar". ANTONIO MÉRIDA "Han quedado bien las aceras pero me gusta más el tramo de Diagonal hacia arriba que este". A última hora el forat de la calçada ja estava tapat. De fet s'ha aprofitat per cobrir de nou tot el tram del cantó Besòs entre Consell de Cent i Diputació. Tot i així encara no es podia trepitjar i els cotxes circulaven per un únic carril.

La transformació del tram pendent del passeig de Sant Joan suposa ampliar les voreres amb diversos espais d’estada. El projecte també inclou la reducció d’amplada de la calçada central de circulació, que tindrà 16,5 m, amb un carril bus i un carril de circulació per a cada sentit. A més, també tindrà un doble carril bici de quatre metres d’ample que anirà segregat, protegit i senyalitzat pel centre de la calçada.

Pel que fa a les voreres, es prioritzarà l’espai per a vianants i sota l’arbrat es destinaran zones d’estada amb bancs, jocs infantils i vetlladors. Aquestes zones es delimitaran amb plantes i paviment drenant. També s’hi instal·larà mobiliari urbà.

Per revitalitzar l’activitat comercial i incentivar el passeig com a eix lúdic i cultural, la nova secció del passeig potenciarà l’activitat comercial. Tot i això, la proximitat de les zones d’estada, jocs infantils i terrasses de bars també revitalitzarà el comerç de les botigues. Per tal de fer compatible l’activitat comercial, es preveu reservar àrees de càrrega i descàrrega a les cantonades. El nou enllumenat serà amb làmpades de tipus LED i s’incorporarà fibra òptica, Wi-Fi, així com altres elements de ciutat intel·ligent.

Les obres abasten una superfície total de 34.527 metres quadrats, disposen d’un pressupost de 7,5 milions d’euros i es duran a terme en quatre fases.

En la primera fase, que comença avui, es treballarà en la calçada costat Llobregat, incloent-hi la mitjana central, i es mantindran dos carrils de circulació per sentit. També es treballarà en les voreres dels dos costats del passeig, tot assegurant un pas per a vianants a la banda de les façanes.

Pel que fa a les afectacions de trànsit, les obres ocupen un carril als dos sentits del passeig de Sant Joan del lateral costat muntanya de Gran Via i es deixen lliures dos carrils de circulació per cada sentit. També queda afectat part del carril bus de Gran Via en sentit Llobregat, però s’hi manté la circulació dels autobusos.