Prometen un servei individualitzat i millorat respecte del transport sanitari que hi ha actualment en els casos no urgents. Un d'aquests és el transport col·lectiu, emprat per traslladar pacients en vehicles que no estan medicalitzats. Els taxistes s'ofereixen per cobrir-lo ja sigui de manera individual o arribant a acords per traslladar més d'un pacient. LUIS BERBEL, president del Sindicat del Taxi de Catalunya "Hay tratamientos como la radioterapia, la diálisis o la quimioterapia que pueden ir perfectamente en taxi, no necesitan ambulancia. La mayoría de estos usuarios quieren salir del hospital e ir directamente a su domicilio." El Sindicat del Taxi ha elaborat un informe que demostra com el seu servei en aquest tipus de trasllat és 22 euros més barat que el de l'ambulància. L'estalvi anual per a l'Administració superaria els 12 milions d'euros. Segons aquest estudi, els emparen la la llei del taxi i la del transport sanitari, que obliga les ambulàncies a comptar amb un conductor i un ajudant, excepte en l'ús col·lectiu, en què només es requereix el conductor. "Consideramos que nos podemos ayudar mútuamente. Estamos ahorrando dinero a Salut y por otro lado, estamos dando servicio y trabajo a compañeros que han bajado la recaudación." Ingressos i fluxos de treball que han arribat a reduir-se entre el 50 i el 60%. El Departament de Salut ja ha rebut l'estudi del Sindicat del Taxi i ara n'analitza la viabilitat jurídica i econòmica.

Segons un estudi al qual ha tingut accés BTV, l’estalvi que això suposaria al Departament de Salut és de més de 12 milions d’euros.