L’objectiu de les obres és substituir les tapes de clavegueram, els embornals i les rajoles que estiguin malmeses i renovar el paviment.

Els treballs previs de fresatge i sanejament han començat aquest divendres al tram del carrer de Tànger a la Diagonal, que es pavimentarà i senyalitzarà dissabte. Tot i que en aquest cas s’han mantingut dos carrils de circulació, les cues de vehicles ocupaven, a la tarda, tot aquest sector.

El tram restant, entre els carrers de Pere IV i Tànger, es preparà aquest dissabte, i es pavimentarà diumenge, i es deixarà lliure un carril.

Amb motiu de les obres, s’han suprimit temporalment totes les places d’estacionament a banda i banda del carrer i s’han anul·lat les parades d’autobús que en quedaven afectades.