Aquest dilluns, 7 d’agost, comença un període d’obres a la Gran Via comprès entre la plaça d’Espanya i el carrer de la Mineria que afectarà uns dies els laterals i uns altres, el tronc central. Durant uns dies, hi haurà afectacions al trànsit de vehicles per obres de renovació del paviment. Dilluns i dimarts es pavimentarà la calçada lateral d’entrada a la ciutat. Els dos dies següents, el 9 i 10 d’agost, s’actuarà en el lateral del sentit contrari, de sortida de Barcelona.

Passats aquests primers quatre dies d’obres, tan bon punt s’hagi renovat el paviment dels dos laterals, es canviarà el revestiment del carril bus de la calçada central d’entrada a Barcelona. En aquest cas, el tram afectat anirà des del carrer de la Química fins al de Sant Germà. Tot plegat coincidirà amb altres obres ja en marxa: la construcció del carril bici entre la plaça d’Espanya i Cerdà i els treballs per instal·lar una canalització d’Agbar.

Aquestes són les afectacions al trànsit

Per això, durant aquests dies, tal com informa l’Ajuntament de Barcelona, s’ocuparà el carril bus i un carril de circulació de trànsit privat del tronc central de la Gran Via per anar cap a Barcelona. Això vol dir que, entre els carrers de Mossèn Amadeu Oller i el de Sant Germà, quedarà un únic carril de circulació d’accés a la plaça d’Espanya.

Pel que fa al tram del lateral mar de la Gran Via, es permetrà la circulació en un únic sentit en direcció Besòs i no es podrà accedir des d’aquí al tronc central, ja que serà d’ús exclusiu per a busos i veïns. A més, el ramal que surt del túnel de la plaça Cerdà al lateral mar de la Gran Via estarà tallat fins al 16 d’agost.

obres gran via

Canvis a les línies d’autobusos de TMB

Mentre durin les tasques de pavimentació a la calçada central, hi haurà línies que es desviaran pel lateral des de la plaça d’Ildefons Cerdà i fins a la d’Espanya. Són les següents: H12, H16, 46, 65, 79, 109, 165, CJ, E70, E80, E86, E95, L70, L72, L80, L86, L94, L95, N1, N13, N15, N16, N17 i N18. A més, segons el consistori, s’habilitarà una única parada en un punt intermedi de la Gran Via per a totes les línies de bus i restaran anul·lades la resta del tram afectat.

Serà el 18 d’agost quan tornarà la normalitat per als busos i els laterals de la Gran Via. Només el lateral mar entre Mineria i Cerdà continuarà tallat fins al 25 d’agost, ja que s’estarà acabant d’implementar el carril bici.

Alternatives per esquivar les obres

Mentre durin les obres, l’Ajuntament de Barcelona recomana no entrar a Barcelona per la Gran Via i fer servir rutes alternatives, com una de les dues rondes o recórrer al túnel de Badal o el passeig de la Zona Franca si s’arriba a la plaça d’Ildefons Cerdà.