Els veïns dels números 11 i 13 del carrer de Balmes denuncien l’excés de soroll que pateixen en aquest tram del carrer, especialment a la nit. Són una trentena de famílies i es queixen del nombre elevat d’autobusos nocturns que hi passen. Segons dades d’AMB, hi circulen 10 línies, sense comptar altres serveis que també inclouen aquest tram en les seves rutes. Dit d’una altra manera, hi passa un NitBus cada dos minuts.

L’AMB confirma aquestes dades i, a més, puntualitza que estan implementant progressivament vehicles elèctrics, que són més silenciosos, per connectar els municipis metropolitans.

Plaça de Catalunya, nus del transport públic nocturn

El tram de Balmes afectat és el comprès entre la Gran Via i la ronda Universitat, una porta d’accés a la plaça de Catalunya. És un punt estratègic per al NitBus, ja que per accedir a la plaça utilitzen el carrer de Balmes.

A això cal sumar-hi les dues línies d’aerobús, que també tenen la plaça de Catalunya com a punt d’origen. En aquest cas la circulació és de 24 hores ininterrompudes. A la nit, la freqüència baixa i es manté entre els sis i nou vehicles per hora.

Al Nitbus s’hi sumen els aerobusos i altres serveis privats

Més autobusos i voreres estretes, el malson de dia

De dia, a banda de l’augment dels vehicles privats que utilitzen Balmes per creuar la ciutat de muntanya a mar, s’hi sumen des de primera hora autobusos privats d’empreses que carreguen treballadors i descarreguen visitants, com testimonien els veïns de la zona, que ignoren si disposen d’autorització per fer encotxaments i desencotxaments.

A això cal afegir el Bus Turístic i l’augment de la freqüència de les línies de l’aeroport. Finalment hi ha els busos diürns, n’hi passen quatre línies, dues que baixen per Balmes i dues que tomben des de la Gran Via i una cinquena hi té la parada d’origen i final, el Bus 63, que en hora punta surt cada nou minuts.

La parada està just davant de la porta dels números 11 i 13. La vorera, plena d’obstacles i molt transitada per gent diversa i grups de turistes, fa només uns dos metres d’ample. Els veïns demanen que es faci la reforma urbanística d’aquest tram de Balmes perquè asseguren que recull la circulació de grups que venen des de voreres molts més amples com les de la Gran Via, la ronda Universitat i la part de Balmes per damunt de la Gran Via, i de vegades no poden ni sortir de casa. D’aquesta via queda pendent de reformar els dos trams primers i la part alta.