Una bicicleta circula pel perímetre de la superilla i, quan hi entra,  el carril segregat desapareix. A partir d’aquí, la bicicleta pot circular pel mateix carril que el destinat als cotxes, i en qualsevol dels dos sentits de circulació. Això fa que a vegades la bicicleta es trobi un cotxe venint de cara -pel mateix carril- i es vegi obligada a corregir la trajectòria i envair l’espai destinat als vianants per tal d’evitar el cotxe. Els usuaris lamenten que la prioritat de les bicicletes “s’hauria de senyalitzar millor”, i reconeixen que “tot i tenir la prioritat, quan ve un cotxe el que faig és posar-me a un costat perquè un cotxe és més gran i no es pot apartar del carril”.

La situació es repeteix cada dia a l’interior de la superilla.  La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, defensa el carril compartit al·legant que “la velocitat reduïda de 10 quilòmetres del cotxe permet fer aquest tipus de prioritat per als modes més lents i sostenibles com és la bicicleta”. Però la realitat és que la situació genera confusió entre conductors i ciclistes. Els primers no saben si s’han d’aturar per deixar passar la bicicleta, i els segons, per on han de circular quan necessiten esquivar un cotxe. El projecte està actualment en fase de proves i el consistori valorarà si cal aplicar-hi canvis de cara al futur.