Per això, entre altres actuacions, es regulen els semàfors d’aquests itineraris, es reordena l’aparcament o se’n milloren els accessos. Dins el projecte de creació de la Xarxa de Camins Escolars hi ha 49 centres que estan treballant en el seu itinerari i 11 més l’estrenaran durant aquest 2010.