A partir del curs vinent, les famílies monoparentals tindran els mateixos punts que s’apliquen a les famílies nombroses per poder optar a una plaça escolar. Per acollir-se a la nova mesura, només s’haurà de presentar el títol de família monoparental que tramita el Departament d’Acció Social. Aquesta és la novetat principal, però no lúnica. L’altra, que s’avança dos mesos el període de preinscripció i es farà del 2 al 16 de febrer, com a conseqüència que el curs escolar 2010-2011 comença més d’hora, concretament la segona setmana de setembre.

Un tema important són les places que s’ofereixen pel curs vinent. Seran 23.362 noves places més que enguany. En total, hi haurà més d’1.320.000 places, entre educació infantil, primària i secundària. La que més creix és l’etapa de primària, que supera les 476.000 places, 13.000 més que el curs actual.

Les dates de preincsripció per al Batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà són diferents. En aquests casos, les preinscripcions es podran presentar entre el 10 i el 21 de maig.