La forta presència presència policial a l’entorn del Palau de Congressos de Catalunya i l’Hotel Juan Carlos I serà una constant aquests dies. Cal vetllar per la seguretat mentre duri la trobada.

Però el trànsit de la zona també es veurà afectat per les mesures de seguretat de la cimera. L’alcalde ha dit que els ciutadans ho notaran, tot i que la cimera no interferirà en la vida quotidiana de la ciutat. Els efectes de les reunions euromediterrànies, però, també seran positius, segons Hereu. L’alcalde diu que molts sectors se’n beneficiaran econòmicament.