La licitació no és només per a la construcció de les estacions, sinó també per a la seva conservació, manteniment i explotació per un període de 30 anys. Amb aquesta nova fórmula -introduïda pel Govern l’estiu de 2008-  es vol deixar entrar capital privat a l’obra pública amb l’objectiu de garantir el finançament de les infraestructures en marxa i promoure la participació del sector privat. La concessió, però, no comporta modificacions pel que fa a la titularitat de la línia perquè la Generalitat, a través d’Ifercat, mantindrà la propietat de les estacions i del túnel per on circularan els trens.

L’adjudicació d’aquest nou tram de les línies 9 i 10 està prevista per a l’estiu. Després, l’any que ve, es licitaran  les 11 estacions del tram III – entre Zona Universitària i Sagrera Meridiana-, l’últim que queda per concessionar de tota la línia.