El que es dóna per finalitzada és la fase 1 del projecte de remodelació de Glòries, la desconstrucció de l'estructura de l'anella del costat mar. Una operació que abans de començar feia témer força complicacions de trànsit, però que quan va arribar el moment no van ser tantes gràcies, sobretot, a la redistribució dels vehicles pels itineraris alternatius recomanats. La prova de foc, de fet, va ser al febrer amb la desviació de tot el trànsit a la banda muntanya de la plaça: els cotxes de sortida a la ciutat van passar a circular per la banda muntanya de l'anella, mentre que els d'entrada ho van començar a fer pels nous carrils que es van guanyar arran de plaça. Ara per enderrocar la banda muntanya de l'anella caldrà un altre canvi: els cotxes de sortida baixaran a peu de carrer i circularan pel centre de la plaça per un vial provisional. De fet, aquesta calçada ja és perfectament visible. Fa tres mesos i mig que va començar l'enderroc de la banda mar de l'anella de la plaça de les Glòries. Avui ja no en queda ni rastre. Ara s'ha de preparar tot per enderrocar l'altra part de l'anella, la de la banda muntanya. Una fase que s'allargarà tres mesos i que durant el mes de setembre es completarà amb la urbanització provisional de la plaça. Unes obres de gran embergadura que no permeten deixar de treballar ni els festius. Avui, tot i ser Segona Pasqua, les màquines han seguit treballant sense parar, aprofitant la treva que dóna un dia de menys trànsit.

Fa poc més de tres mesos que es van engegar els treballs més visibles a la plaça de les Glòries. El 27 de febrer les màquines va començar a desconstruir l’anella viària del cantó mar de les Glòries. L’obra ha suposat un espectacle pels ciutadans que s’han acostat, durant aquest temps, per contemplar el canvi a la plaça. L’enderroc ha suposat tot un repte ja que s’havia de redistribuir i alhora absorbir tot el trànsit, 100.000 vehicles, per altres carrers de la ciutat.

Aquest dimarts es coneixeran els detalls de com seran els treballs de la segona fase de la desconstrucció del tambor viari amb l’enderroc del cantó muntanya de l’anella. Les obres s’allargaran fins al setembre quan ja no quedarà ni rastre de l’anella. Ara bé, amb la segona part de la desconstrucció arribaran nous canvis de trànsit i s’acabarà d’implantar la connexió de la plaça de les Glòries amb la C-31.