A la ronda de Sant Pau les bicicletes poden aparcar a la calçada, al costat del carril bici, aprofitant els xamfrans de la trama Cerdà. El mateix passa en algunes cruïlles del Poblenou i de l’Eixample. Cada vegada més barris generen aparcament per a les bicicletes a la calçada. Als carrils bici que es construeixen de nou ja s’hi instal·len els aparcaments a la calçada, com el del carrer de Cartagena, que està a punt d’obrir-se al trànsit de ciclistes.

D’aquest amanera s’aconsegueixen dos objectius: d’una banda, deixar més espai lliure a les voreres, perquè els vianants puguin passejar-hi. De l’altra, s’augmenta la visibilitat de les cruïlles, i per tant, s’incrementa la seguretat. “Les motos i les bicicletes són més petites i als xamfrans i al costat dels passos de vianants milloren la visibilitat, per tant la localització és molt adequada”, explica la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal.