Les distraccions al volant són habituals entre els conductors i a vegades... poden produir ensurts. El sistema de frenada automàtica d'emergència detecta a través de càmeres els obstacles que pot haver-hi a la carretera i frena pel conductor si aquest no arriba a temps. A Catalunya, l'any 2014 hi va haver gairebé 24.000 accidents de trànsit. I a Barcelona, més de 9.500. A la ciutat, la majoria van ser per encalçament, però també són nombrosos els atropellaments o xocs contra elements. Són precisament aquests on l'aplicació del sistema podria ser decisiva. Segons el RACC, el 2014 s'haurien evitat una de cada cinc accidents i 34 morts a Catalunya. JAVIER FERRER, tècnic de la Fundació RACC “Pot ser una eina decisiva per aconseguir aquest objectiu de reducció del 50% dels accidents el 2020. El que passa és que, clar, el que estem veient és que el 2014 encara la dispionibilita d’aquest sistema al parc circulant era molt petita, de l’1,6% Per això, des del RACC demanen que l'Administració obligui els fabricants a incloure de sèrie en tots els vehicles el sistema de frenada, que actualment només porta l'1,6 %. MIQUEL NADAL, director de la Fundació RACC “La administracion regule y haga que esta tecnologia que hoy en día està disponible solo en ciertos vehículos se extienda al conjunto de los vehículos y, por lo tanto, toda la ciudadanía pueda beneficiarse de la misma” Consideren que una bona mesura seria, per exemple, aplicar els plans renove només per a la compra de cotxes que incorporin aquesta tecnologia.

El sistema AEB funciona a través de càmeres, que detecten els obstacles que hi ha a la carretera, i avisa al conductor de la seva presència. Si el conductor no reacciona i no frena a temps, s’activa de manera automàtica la frenada d’emergència.

Aquest mecanisme és capaç d’evitar col·lisions per sota dels 40 km/h i redueix la gravetat en el cas que la velocitat sigui superior i la frenada automàtica no aturi el vehicle abans de l’impacte.

El RACC assegura que es tracta d’un avenç comparable al del cinturó de seguretat o el coixí de seguretat. Segons Javier Ferrer, tècnic de la Fundació RACC, l’AEB “pot ser una eina decisiva per aconseguir aquest objectiu de reducció del 50 % dels accidents el 2020”.

Però la realitat és que només un 1,6 % del parc mòbil disposa d’aquest sistema de frenada automàtica. Per això el club d’automobilistes demana que s’obligui els fabricants de cotxes a incorporar de sèrie aquesta mesura en els seus vehicles.

Segons Miquel Nadal, director de la Fundació RACC, cal que l’administració s’impliqui directament per fer possible que aquesta tecnologia “s’estengui al conjunt dels vehicles i, per tant, tota la ciutadania se’n pugui beneficiar”.