En algunes ocasions, la contaminació atmosfèrica detectada a la ciutat ha superat els llindars recomanats per la Unió Europea. Per això, un dels primers gestos que farà l’Ajuntament és definir un protocol propi per actuar durant aquests episodis excepcionals. La proposta del govern municipal és fer dos preavisos a la població abans d’arribar a situacions de risc, quan s’activarien mesures “molt més contundents” lligades a la mobilitat.

Els principals contaminants detectats a la capital catalana són les partícules en suspensió (PM) i el diòxid de nitrogen (NO2), provocats sobretot pel trànsit rodat però també per la indústria. Aquesta pol·lució causa un augment de les malalties respiratòries i cardiovasculars, com l’asma, incrementa el risc de tenir càncer de pulmó i fins i tot pot afectar el desenvolupament pulmonar en nens.

Pel que fa a la Taula contra la Contaminació, els principals objectius són analitzar la situació actual de la qualitat de l’aire, fer-ne un seguiment i desenvolupar mesures correctores. Es tracta d’un grup de treball transversal presidit per la regidora d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, i integrat per grups polítics i serveis municipals, a més d’entitats i organitzacions vinculades a l’àmbit científic, de la salut o la mobilitat.