Al barri del Coll no hi cap ni un cotxe més. Els veïns fa temps que estan preocupats per la manca de places d'aparcament. Un problema que s'agreujava amb les obres de millora d'alguns carrers de la zona que preveien eliminar espai per als cotxes. Ara, però han aconseguit modificar la reforma dels carrers i recuperar algunes places de pàrquing. Amb les obres del clavegueram del carrer del Portell iniciades i a punt de començar les del carrer de l'Aldea, els veïns del Coll van veure com es podien perdre les places d'aparcament que oferien aquestes dues vies. A més, l'ampliació de les voreres dels carrers de l'Aldea i Duran i Borrell també significava suprimir tot l'aparcament d'aquesta zona. Conscients del problema que podia significar tot plegat, l'Associació de veïns Coll - Vallcarca i la plataforma On aparquem? es van reunir amb el districte i van aconseguir modificar les actuacions. D'aquesta manera, s'han recuperat 15 places d'aparcament i també s'ha acordat no fer les obres simultàniament. SALVADOR BARRAU, president de l'AV Coll-Vallcarca "Per venir a dormir al barri hem d'estar aparcant fora del barri, per això que mentre unes obres es fan, les altres esperen i així l'espai de pàrquing també es va recuperant." Al Coll hi ha un únic pàrquing públic a la plaça de Laguna Lanao i els privats asseguren que són més cars que a la resta de la ciutat. Per això, de vegades, els veïns asseguren que no els queda més remei que saltar-se les normes. LINDA FOBER, veïna "Hemos dado una vuelta de una hora y hemos dicho 'lo dejamos aquí, volvemos en seguida', unas horitas, y ya no estaba." ÁNGEL GONZÁLEZ, membre plataforma On aparquem? "Lo que hemos pedido, que no nos conceden es zona verde porque cuando haya zona verde los vehículos que vienen y aparcan aquí y están 15 o 20 días o un mes, esos vehículos ya no vendrán." SÍLVIA ALBACETE, veïna "Cada vegada n'hi ha menys perquè hi ha més cotxes i menys lloc per aparcar, i et pots estar ben bé dues hores buscant lloc, és tremend." L'associació de veïns està satisfeta amb les negociacions però, en canvi, es mostra molesta per la tala d'un arbre plantat pel veïnat arran de les obres del carrer de l'Aldea. De moment han fet arribar una carta al districte i volen elevar la queixa al Síndic de Greuges.