El pla de mobilitat de Gràcia segueix avançant cap a la conversió dels carrers en plataformes úniques on el vianant té un paper prioritari. El Districte preveu que d'aquí dos mesos estiguin activades vuit de les setze superilles en què es vol estructurar la Vila. Aprofitant la transformació de l'entorn del mercat de la Llibertat i de la plaça de Lesseps s'han posat en marxa quatre noves superilles de vianants. Una superilla és un conjunt d'illes de cases en què pels seus carrers només hi poden circular cotxes de veïns i serveis. Aquests espais estan delimitats per vies principals de transit que distribueixen la circulació de la zona. Un element bàsic de les illes de vianants és l'extensió de la plataforma única per tota la Vila. Quan acabi l'any més del 70% de carrers seran de vianants. En dos mesos s'incorporaran dues noves illes per a vianants a la zona del voltant de Lesseps. Ara està en un procés de consulta amb els veïns i les escoles ja que s'ha de modificar els sentits de circulació d'alguns carrers. La proposta del Districte passa per invertir el sentit del carrer de Trilla i el tram de Pérez Galdós entre Santa Àgata i Betlem i tallar la circulació en el tram de Pérez Galdós entre Maurici Serrahima i Betlem. Amb aquestes dues superilles s'haurà arribat a la meitat de les previstes a la Vila de Gràcia.