Es diu BiciBox i és un nou sistema d'aparcament segur per a les bicicletes d'ús privat que es podria instal·lar a la ciutat. Es vol així fomentar l'ús de la bici en els desplaçaments quotidians, com a complement del transport públic. ANTONI POVEDA, president de l'Entitat Metropolitana del Transport "La proposta que fem és instal·lar el Bicibox en espais on hi ha estacions de transport públic i allà on hi ha equipaments d'ús massiu per part de la ciutadania com poliesportius, centres educatius, etc. Llocs de mobilitat obligada". Aquest sistema funcionaria mitjançant el registre previ dels usuaris i de les bicicletes al servei amb un abonament anual de 35 euros. Aquest preu dóna dret a estacionar la bicicleta en qualsevol dels aparcaments de la xarxa, per un temps màxim de 12 hores al dia. Es vol així fomentar la rotació entre els usaris." Amb una targeta, l'usari pot obrir la casella i estacionar la bicicleta, que queda protegida dels robatoris i actes vandàlics. De moment, s'han fet dos prototips. Els dos amb capacitat per a 14 bicis. El més gran permet penjar la bici d'una anella. I l'altre, més petit, on s'aparca com ja es habitual.

La impulsora d’aquest nou sistema és l’Entitat Metropolitana del Transport que l’està promovent entre els ajuntaments del seu àmbit territorial. Si el consistori barceloní està interessat, la iniciativa podria arribar a la ciutat. Es col·locaria en llocs d’elevada mobilitat com les estacions de transport públic o equipaments d’ús massiu. L’objectiu és fomentar l’ús de la bicicleta privada com a complement del transport públic.