Els veïns del carrer de Carles Collet, al barri d’Horta, denuncien des de fa un any el flux constant de vehicles que circulen en direcció contrària per davant de casa seva. Fins fa poc més d’un any, el carrer era de doble sentit, però estava pacificat i tenia molt menys volum de trànsit. Amb la implantació de la superilla d’Horta, però, es va canviar la direcció de diversos carrers, com el de Campoamor i el de Carles Collet. Això ha provocat que molts vehicles utilitzin aquest últim com a drecera per anar cap a l’avinguda de l’Estatut o la ronda de Dalt. S’estalvien uns 700 metres de recorregut; això sí, a costa de circular contra direcció i posant en risc la integritat dels vianants.

Tal com explica Jordi Cortina, un dels veïns afectats, a totes hores passen vehicles infringint la norma: “També de serveis com els de neteja, grua municipal o policia”, apunta. Es queixa que la Guàrdia Urbana de Barcelona no sanciona els infractors i que en les hores d’entrada i sortida de les escoles es creen situacions de perill per a les famílies que transiten per la zona.

El veïnat d’Horta demana solucions

Els veïns de la zona han traslladat les queixes per aquesta problemàtica a l’Ajuntament de Barcelona i al síndic de greuges. En el darrer plenari d’Horta-Guinardó, la regidora Rosa Alarcón va respondre un prec del Grup Municipal de Ciutadans respecte a aquesta qüestió. “Està sobre la taula la possibilitat de tornar el sentit de pujada al carrer de Campoamor per millorar el funcionament de la superilla”, va afirmar Alarcón.

El consistori, però, ha apuntat com a solució a curt termini que només els residents puguin entrar amb vehicle privat al carrer de Carles Collet.

Una superilla amb efectes col·laterals

La implantació de la superilla d’Horta ha permès pacificar els carrers de Fulton, Horta, Chapí i Feliu i Codina. En hores punta, però, el volum de trànsit s’ha traslladat al carrer del Tajo i a altres de l’eixample d’Horta com el de Salses, Lloret de Mar i Eduard Toda. Segons explica Josep Rodríguez, veí del barri, “amb la nova configuració dels carrers s’ha passat la contaminació i el soroll d’una banda a una altra que ja estava pacificada”.

Segons un estudi de l’Agència de Salut Pública (ASPB), els nivells de diòxid de nitrogen no han variat gaire des que hi ha la superilla i en alguns punts molts vehicles no respecten els límits de velocitat. No obstant això un 60 per cent dels hortencs creuen que la sensació és que hi ha menys cotxes i que s’hi pot caminar amb més comoditat.