Les obres iniciades avui permetran construir, en un termini de dos anys, dos túnels independents unidireccionals amb tres carrils per sentit, de 957 metres i amb un cost de 49.675.740 euros. Els túnels tindran una profunditat màxima de 25 metres, i passaran per sota de quatre galeries ferroviàries que ara travessen Glòries: l’L1 de metro, les línies R1, R3 i R4 de Rodalies i la línia d’Estació de França – Sants. L’execució dels treballs es dividirà en dues fases. En la primera se soterrarà el trànsit en el tram entre els carrers de Los Castillejos i Badajoz (508 metres).

Per fer el túnel s’ha dissenyat un sistema constructiu amb diversos mètodes. Primer es faran uns pous entre pantalles de formigó entre les diferents galeries ferroviàries que travessen la plaça. A continuació s’excavarà una mina per sota dels túnels de Rodalies i el metro, després de reforçar-ne la base amb bigues d’acer i formigó. Per últim, s’excavaran pous a banda i banda de la plaça per fer les rampes d’accés al túnel. El director general de l’empresa municipal BIMSA, Ángel Sánchez, ha explicat que l’objectiu és no interferir en el trànsit ferroviari. “La idea és que no s’adonin que passem per sota, i aquesta és la bona notícia”, ha assegurat.

Campanya d’inspeccions als edificis

Paral·lelament a les obres del túnel, l’Ajuntament té en marxa des del mes de març una campanya per avaluar l’estat estructural dels edificis. En concret s’analitzaran 45 edificis propers a Glòries, fet que suposa inspeccionar uns 850 habitatges particulars i locals. Amb aquesta campanya es vol garantir la màxima seguretat de les obres. De fet, mentre durin els treballs s’aniran revisant els edificis a partir de dispositius d’auscultació instal·lats a les façanes per controlar que l’estructura no té variacions. El consistori ha organitzat reunions amb els representants de les comunitats de veïns per informar sobre les obres, les inspeccions i el calendari de visites.