transport mercaderies

Amb l’inici del nou any 2022 s’acaba també la moratòria per als camions i autocars petits (N2, N3 i M2) sense etiqueta ambiental. Ara bé, podran seguir circulant per la Zona de Baixes Emissions si signen una declaració responsable amb la voluntat de compra d’un vehicle nou.

Les administracions responsables de la ZBE i el sector del transport de mercaderies per carretera van pactar el passat 10 de desembre un conjunt de facilitats per renovar les flotes de camions i furgonetes afectades per la fi de la moratòria per a aquest tipus de vehicles. Els propietaris d’aquests vehicles han d’aportar una declaració signada en què es comprometin a renovar o adaptar els vehicles contaminants abans del juny del 2022. L’objectiu és reconèixer la voluntat del sector de renovar les flotes amb vehicles més nets i sostenibles i, alhora, permetre als propietaris de vehicles sense distintiu ambiental de la DGT continuar circulant per la ZBE un cop acabada la moratòria mentre esperen que els arribi el vehicle substitutori amb etiqueta.

Continuen les protestes de part del sector

Algunes associacions de transportistes s’han desmarcat d’aquest acord i han continuat organitzant protestes. Un acord que els sembla insuficient perquè consideren que perjudica al sector i que no poden fer front a les despeses que comporta adquirir nous vehicles.