zones inundables barcelona
El riu Besòs, el 18 de desembre del 2020

Barcelona està flanquejada per dos rius, el Llobregat i el Besòs. En situacions de pluges abundants, poden arribar a assolir un cabal molt notable. La proximitat de la trama urbana a aquests dos cursos fluvials fa que, en ocasions, es puguin arribar a produir inundacions. Prova d’això són, per exemple, episodis com els aiguats del 25 de setembre del 1962.

Aquestes inundacions són un risc per a la població. És per aquesta raó que hi ha tot un seguit d’eines que s’utilitzen per prevenir-les i per gestionar-les. Una d’aquestes són els mapes que mostren les zones potencialment inundables.

Els mapes de zones potencialment inundables, per diversos períodes de retorn

A la pàgina web de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya hi ha disponibles, precisament, els mapes de zones que es poden inundar a causa de les crescudes dels diversos rius del país.

En aquests mapes, en el cas de Barcelona, només es tenen en compte els dos rius, el Besòs i el Llobregat. No cal dir que les diverses rieres i torrents que travessen la ciutat de muntanya a mar també poden arribar a provocar inundacions en episodis de pluges fortes.

Es poden consultar els mapes per a tres escenaris: concretament, per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. Les zones que quedarien inundades apareixen pintades de color rosa i blau cel.

Les zones més pròximes als rius, les més afectades

Segons els mapes de Protecció Civil, per a un període de retorn de 10 anys, l’aigua dels rius es mantindria dins la llera. És a dir, que en principi no hi hauria d’haver desbordaments que provoquessin inundacions. El que sí que passaria és que l’aigua ocuparia, per exemple, el parc fluvial del Besòs, un fet que s’observa de tant en tant.

En incrementar el període de retorn, també augmenta l’extensió de la zona inundada. Així, per a un període de retorn de 100 anys, l’aigua del riu Llobregat es mantindria dins de la llera, si bé s’inundaria la riba dreta a la part més baixa del curs, a prop de l’aeroport. Pel que fa al Besòs, hi hauria afectacions a la zona més propera al polígon industrial de Montsolís, entre el Bon Pastor, la Verneda i la Pau. També als carrers més propers al riu de Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.

El pitjor dels escenaris

La situació és sensiblement diferent per a un període de retorn de 500 anys, el pitjor dels escenaris. En cas que s’arribés a aquest punt, el riu Llobregat podria inundar la Zona Franca dins del terme de Barcelona, així com el polígon de Sant Ildefons, situat entre l’Hospitalet i Cornellà de Llobregat, i la zona propera al centre de l’Hospitalet. Les inundacions serien extenses a la zona agrícola que va del riu Llobregat fins al canal olímpic de Castelldefels.

A l’altra banda de Barcelona, segons els càlculs, el Besòs inundaria la part més baixa de Vallbona, així com el Bon Pastor, la Verneda i la Pau. També la Mina, bona part de Sant Adrià de Besòs i la part baixa de Santa Coloma de Gramenet es veurien afectades per la crescuda del riu.