L’associació Viure de l’Aire ha presentat un projecte d’energia eòlica de participació ciutadana que proposa la instal·lació de dos aerogeneradors a la serra de Collserola. Han calculat que amb la instal·lació d’aquest dos aparells, de 170 metres d’alçària, es podria abastir al voltant de 8.800 llars de la ciutat i s’evitaria l’emissió de 7.000 tones de CO2 anual.

Tot i que a Barcelona no hi ha prou espai per instal·lar-hi molins que abasteixin tota la població, aquesta acció vol ser un exemple de com les energies renovables, com ara la eòlica, s’han de generar prop dels centres de consum. El projecte encara està en un punt molt inicial i Francesc Rosell, un dels promotors de Viure de l’Aire de Barcelona, aclareix que l’objectiu no és la rendibilitat econòmica.

Barcelona no és la meca del vent, però som uns grans consumidors d’energia i hem de fer l’impossible per ser capaços d’autogenerar-nos l’energia que puguem.”
Francesc Rosell, Viure de l’Aire de Barcelona

Finançament col·lectiu

El projecte previst a Barcelona tindria un cost d’entre 12 i 16 milions d’euros. Per tal de finançar-lo, els promotors hauran d’aconseguir, a les primeres fases del projecte, la col·laboració econòmica de veïns i comerços que en vulguin ser propietaris. Un model que Viure de l’Aire ja ha aplicat en una instal·lació que ja han dut a terme a Pujalt, a l’Anoia, i que està en funcionament des de l’any 2018. De fet, aquest va ser el primer molí eòlic comunitari del sud d’Europa.

Collserola, un Espai Natural de Protecció Especial

En els estudis que ha dut a terme l’associació es plantejaven diversos espais on instal·lar els aerogeneradors, com el Parc del Guinardó, l’espigó del Fòrum i Montjuïc. Finalment, però, tenint en compte factors com la distància a habitatges, l’impacte en el trànsit aeri, la normativa de protecció dels parcs naturals o la força del vent, se n’han triat dos a la muntanya de Collserola: a la serra d’en Ferrer i al cementiri de Collserola.

En aquest sentit, el projecte mostra una clara incompatibilitat amb el decret llei 16/2019, que regula la tramitació de parcs eòlics i que considera incompatible la implantació de parcs eòlics en Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE), que és el cas del Parc de Collserola. Tot i això, Rosell diu que no consideren que els molins afectarien la biodiversitat de la muntanya i explica que, actualment, la Comissió Europea analitza cas per cas i determina si té sentit instal·lar-hi un aerogenerador.