ModelGFS

Diumenge 23 de maig del 2021 hem tingut una configuració atmosfèrica marcada pel despenjament d’una zona d’aire fred important a la península Ibèrica.

Mapa geopotencial en alçada HRES-IFS (diumenge 23 maig 2021)

Es tracta d’un solc, és a dir, aquesta forma de V que té l’aire fred al mapa de la península Ibèrica. A vegades, quan aquests solcs s’aïllen de la circulació general atmosfèrica formen les anomenades gotes fredes o DANA (depressió aïllada a nivells alts), que deixen abundants aiguats al mediterrani.

Quan aquests solcs no s’aïllen de la circulació general atmosfèrica, no acaben generant aquesta pertorbació en altura i provoca una situació intermèdia, anomenada tècnicament “tear-off”.

El que passa en el fons és que l’aire fred no s’acaba separant del corrent en jet o “jet stream”.

Semblances i diferències entre una DANA i un “tear-off”

El denominador comú entre aquests dos fenòmens o situacions atmosfèriques és el potencial d’inestabilitat, ja que poden deixar pluges torrencials, aiguats i molt mal temps. En segon lloc, tant un “tear-off” com una DANA són situacions que tenen lloc a les capes altes atmosfèriques.

La principal diferència és que un “tear-off” no acaba aïllant o estrangulant l’aire fred, mentre que una gota freda o DANA, sí. El segon factor diferencial és la durada o persistència: mentre que el primer és més dinàmic i va a gran velocitat, una gota freda pot ser força més estàtica.

Finalment, el tercer factor és el reflex en superfície. Un “tear-off”, malgrat que té com a origen un despenjament d’aire fred en altura, pot acabar tenint reflex en superfície i formar baixes pressions, mentre que una DANA difícilment té un efecte directe a la superfície.