Windy.tv
Bossa freda en altura que va generar la DANA del País Valencià. Font: Windy.tv

Definició de gota freda o DANA

La gota freda és un fenomen meteorològic que actualment es coneix com a DANA. De fet, DANA és el terme que es recomana emprar quan es fa referència a aquest fenomen, i no “gota freda”, com es feia antigament i com encara fan alguns mitjans. En realitat no és res més que una borrasca present en altura, però que no té reflex, o bé en té poc, en superfície.

Els mapes isobàrics, per tant, no n’evidencien la presència i convé recórrer als mapes d’altura. Fa anys que aquestes bosses fredes suposaven veritables maldecaps per als meteoròlegs, pel fet de passar sovint desapercebudes a causa de la limitació de mapes i d’informació meteorològica. Es tractava de borrasques inesperades o “fantasma”.

Actualment, gràcies a la millora de les previsions i els models, es poden detectar de manera precisa i amb antelació.

Com es produeix una DANA?

L’origen del fenomen està vinculat a la formació d’una ondulació pronunciada de la circulació general atmosfèrica que predomina a latituds altes —normalment d’oest a est—, i que separa l’aire fred —al nord—, de l’aire més temperat del sud.

El corrent en jet el “jet stream” és un gran flux d’aire que s’emplaça a uns deu quilòmetre d’altura i que acostuma a circular —amb algunes ondulacions— d’oest cap a est. Viatja a gran velocitat, sovint a més de 200 km/h, motiu pel qual sol ser aprofitat per alguns avions per tal d’estalviar combustible. El gruix d’aquest corrent és limitat, de pocs quilòmetres, i l’amplada sol ser de pocs centenars de quilòmetres. De corrents en jet n’hi ha diversos que encerclen el planeta, per bé que és el jet polar el que condiciona més el temps a casa nostra i a la resta del  continent europeu.

El corrent en jet separa la massa d’aire tropical càlida del sud, de la polar més freda i inestable del nord, i també dona lloc a anticiclons i borrasques.

En algunes ocasions l’ondulació dirigida pel corrent en jet pot arribar a ser tan important que acaba generant una bossa d’aire fred tancada,  aïllada en altura, desvinculada de la circulació general, la qual pot acabar donant lloc a una DANA.

Moviment erràtic

La dimensió menuda d’aquestes bosses fredes —el seu diàmetre s’aproxima a 500 km—,  i la desvinculació de la circulació general atmosfèrica, afavoreix que els seus moviments siguin molt erràtics, de mal preveure.

Quin temps implica la DANA?

Les DANA impliquen temps molt insegur i canviant i sovint van associades a precipitacions intenses, en forma de xàfec o tempesta.

Poden arribar a provocar inundacions, sobretot a l’àmbit mediterrani, a causa de la presència d’aire càlid i humit en superfície. Es poden formar en qualsevol època de l’any, però són més probables a la tardor. Malgrat tot, convé tenir present que no sempre generen grans precipitacions, i que no tots els aiguats són causats per aquest tipus de depressions. A Catalunya es calcula que aproximadament un 30 % dels episodis d’inundacions són causats per les DANA.