El “jet stream” o corrent en jet és un passadís d’aire molt fort que envolta la Terra i que és permanent en ambdós hemisferis. Es troba a l’alta troposfera, entre 8 i 12 km de la superfície terrestre i pot assolir velocitats de vent de fins a 500 km/h. La causa que explica aquest fenomen es l’escalfament diferencial entre els pols i l’equador, de tal manera que l’aire s’escalfa a l’equador i es refreda als pols. L’atmosfera sempre tendeix a equilibrar temperatures i pressions, per tant, el corrent en jet exerceix de transportador de l’aire fred i és el responsable de fer-lo baixar fins a latituds més baixes. També és com una mena de frontera entre les masses d’aire fred i les masses d’aire càlid que sempre es troben oscil·lant i en constant interacció.

Aquesta cinta transportadora de vent extrem es mou d’oest a est, tant a l’hemisferi nord com a l’hemisferi sud i és la generadora principal de borrasques i pertorbacions. Quan aquest passadís de vent s’ondula, és capaç de fer despenjar aire fred de latituds més elevades i, fins i tot, aïllar-lo de la circulació general atmosfèrica.

En funció de l’època de l’any, aquest “jet stream” es troba a latituds diferents. Normalment, a l’hivern es troba a latituds més baixes i tendeix a serpentejar més, és a dir, a ondular-se d’una manera més freqüent i formar més pertorbacions. Precisament, l’hivern és l’època de l’any amb més diferència tèrmica entre l’equador i els pols. En canvi, a l’estiu, es troba a latituds més altes i tendeix a ser una mica més rectilini i no acostuma a ondular-se tant.

Què succeeix quan ens passa per sobre el “jet stream”?

Quan aquest corrent en jet passa sobre Catalunya, cal esperar un temps inestable i canviant, amb el pas de fronts, pertorbacions i també entrades d’aire fred. En canvi, quan aquest corrent es troba a latituds molt més altes, aquí dominen les altes pressions i un temps força més tranquil.

Ventades molt fortes i potencialment perilloses

És molt important seguir i monitoritzar per on passarà aquesta cinta transportadora, ja que la seva trajectòria condiciona la distribució, persistència i magnitud de les ventades. Per exemple, aquesta nit i matinada, efectivament, el corrent en jet ens creua d’una forma paral·lela o tangencial a la serralada Pirinenca, de tal manera que a les comarques de Lleida, Tarragona i aquí a Barcelona tindrem aquest corrent a capes altes, que es tradueix en vent molt fort en superfície.

Model meteociel (GFS) vent a 500 hPa (5.500 m).

Quan ens passa el “jet stream” per sobre també implica que un gruix més gran de troposfera tindrà un vent més fort i per tant, les ratxes màximes de vent poden ser més importants i més persistents temporalment parlant a nivell de la superfície terrestre. Òbviament aquí s’hi ha d’afegir els fenòmens a escala local, com l’acceleració del vent a causa de les muntanyes, l’efecte venturi o la canalització d’aquest corrent d’aire a través dels cursos fluvials.

L’episodi de ventades més fort d’aquest segle XXI aquí a Barcelona es van produir, entre d’altres factors, a causa d’aquest corrent en jet que va penetrar d’una forma directa i potent sobre la vertical de Barcelona.

Nevades que penetren de la cara nord a tot el Pirineu

Quan el “jet stream” creua de forma perpendicular la serralada pirinenca, la precipitació és molt més important i té capacitat de travessar el vessant nord i saltar a la cara sud pirinenca i fins i tot al Prepirineu. Així doncs, és un factor a tenir en compte per pronosticar nevades durant l’hivern, la seva magnitud i la seva distribució geogràfica.

meteociel (GFS) vent a 500 hPa (5.500 m).