En els dos últims anys l’Ajuntament ha sacrificat 76 senglars. Les captures són una mesura excepcional que se sol fer quan es detecta un pic en les insercions dels animals a la ciutat. Segons ha fet públic el govern municipal, el 2016 es van fer tres captures en què es va abatre 42 senglars, mentre que l’any passat van ser 34 animals en cinc batudes.

Menys menjar, menys senglars

El sacrifici és una solució efectiva però la intenció de l’Ajuntament és mirar de contenir la població de senglars a través d’altres mètodes. En aquest sentit, es fa especial incidència en la necessitat de reduir l’oferta alimentària que els animals poden trobar a la ciutat. Per això el govern ha iniciat una campanya de sensibilització amb el lema “Si els senglars troben menjar, mai no tornaran a la seva llar”.

Aquesta divulgació es fa als barris de muntanya de les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris, els més propers a Collserola. Durant tot l’any vuit informadors s’encarreguen d’explicar als veïns que no s’ha d’alimentar els senglars ni directament ni indirectament, per exemple, deixant menjar fora dels contenidors.

Això també pot ajudar a fer que la supervivència de les cries sigui menor i així reduir-ne la població. Segons les dades de l’Ajuntament, als voltants del Parc de Collserola hi ha uns 1.500 senglars però la xifra idònia és de 600.

La campanya forma part del pla d’acció municipal per mirar de reduir la presència dels senglars a la ciutat. Per aconseguir aquest objectiu una de les solucions és posar-los més difícil l’accés al menjar. Per això, s’han impulsat mesures com fixar els contenidors a terra, tancar les papereres i col·locar arquetes a les colònies de gats. També s’han desbrossat 60 hectàrees als límits d’Horta-Guinardó i Nou Barris.

667 incidències el 2017

Segons les dades de la Guàrdia Urbana, el 2017 hi va haver 667 incidències relacionades amb senglars, mentre que el 2016 van ser-ne 1.187 i el 2015, 757. Segons el comissionat de Medi Ambient, Frederic Ximeno, aquest any se n’estan registrant menys. La majoria d’incidències es refereixen a la presència dels animals als carrers.

Els casos més greus són els accidents de trànsit i, els més excepcionals, mossegades o cops a persones. S’ha detectat que cada vegada estan més adaptats a moure’s per la ciutat, han perdut la por de les persones i poden arribar a ser agressius.