Foto: Aula Ambiental Bosc Turull

Una trentena de capgrossos de tòtil, un gripau autòcton de Catalunya, van ser rescatats aquest dimarts per membres de l’entitat Galanthus Natura d’una bassa de Montjuïc que s’estava assecant. Per tal de garantir-ne la supervivència, els amfibis es van traslladar al Bosc Turull i es van introduir a la bassa d’aquest equipament ambiental del barri de Vallcarca.

El tòtil, un gripau autòcton de Catalunya

El tòtil, o gripau llevadora, és un amfibi que no acostuma a superar els cinc centímetres. En aquesta espècie, el mascle és més petit que la femella i transporta els ous al capdavall de l’esquena fins que neixen els capgrossos. Es tracta d’una espècie autòctona, força comuna a Catalunya.