record nits tropicals

Aquest 2022 s’ha batut el rècord de nits tropicals tant a les Corts (observatori de Can Bruixa) com a l’Observatori Fabra. La calor intensa va arribar ben d’hora, la tercera setmana de maig, i no ha marxat fins a la tercera setmana de setembre. Realment, l’estiu s’ha fet molt llarg.

Però, encadenar de manera gairebé ininterrompuda nits tropicals ha estat un fet puntual a alguns observatoris o bé la tònica d’arreu de Barcelona? Quins barris han patit més i quins menys durant les nits i matinades, aquest estiu?

Al centre de Barcelona hi ha hagut més de 110 nits tropicals

No hi ha dades de tots els barris i, dels que n’hi ha, no són tantes les sèries prou llargues per poder fer comparatives amb anys anteriors. Per aquesta raó, hem triat set estacions meteorològiques repartides per diversos sectors de Barcelona.

La distribució del nombre de nits tropicals i de nits tòrrides ha estat heterogènia. Sens dubte, la zona del centre de Barcelona és on més se n’han registrat a causa de l’illa de calor i del paper de barrera que té la serra de Collserola que desvia l’aire més fresc de l’interior pels rius Llobregat i Besòs. A aquesta zona s’han superat amb escreix les 110 nits tropicals i la trentena de nits tòrrides.

L’efecte dels rius, que ajuden a canalitzar l’aire del prelitoral cap a la costa, ha quedat palès al mapa. Mentre que a Can Bruixa (que encapçala el rànquing) hi ha hagut 120 nits tropicals i 46 de tòrrides, a Sant Andreu n’hi ha hagut 106 i 17, respectivament, i l’aeroport n’han estat 103 i vuit.

Collserola, un oasi

Sense cap mena de dubte, la zona on s’ha pogut dormir més bé durant l’estiu ha estat Collserola i la part alta de Barcelona. Aquí hi ha hagut menys de 90 nits tropicals. A l’Observatori Fabra s’han comptabilitzat 77 nits tropicals i només cinc de tòrrides, mentre que a Zona Universitària n’hi ha hagut 89 i quatre, respectivament.

Per trobar registres encara més suportables cal anar al vessant nord de Collserola. Fins i tot, a les raconades més fredes del terme municipal, com el revolt de les Monges, l’estiu ha acabat sense haver registrat ni una sola nit tropical. Però aquesta és una excepció.

Queda superat el precedent del 2003

No totes aquestes estacions meteorològiques disposen de sèries prou llargues per comparar l’any 2022 amb el 2003, el darrer referent d’un estiu desbocat. Dels set punts amb dades analitzats, només tres ja es trobaven en funcionament en aquell moment.

En qualsevol cas, tots tres observatoris, que es troben situats dins la trama urbana en una de les zones més càlides de nit (Can Bruixa), a la part alta de Collserola (Observatori Fabra) i al sector Llobregat (aeroport), han superat el nombre de nits tropicals registrades l’any 2003. Per tant, s’ha batut el rècord del nits tropicals de manera generalitzada.

En canvi, el nombre de nits tòrrides ha quedat poc per sota de les marques del 2003 a Can Bruixa i a l’Observatori Fabra, on el 2022 ostenta la segona posició. Ara bé, a l’aeroport del Prat sí que s’ha registrat el rècord havent assolit vuit nits tòrrides, dues més que l’any 2003.

Encara s’hi podria sumar alguna nit tropical més

Hi ha una tendència clara a augmentar el nombre de nits tropicals amb el pas dels danys. És evident en sèries relativament curtes com la de Sant Andreu del Palomar o la de Can Bruixa, i especialment visible amb sèries centenàries com la de l’Observatori Fabra.

A més, cada vegada les nits tropicals arriben més d’hora i marxen més tard. Per aquesta raó, sobretot al centre de Barcelona, encara es podria sumar alguna nit tropical més fins ben entrat el mes d’octubre. Cal tenir en compte que la més tardana registrada a Can Bruixa va ser un 29 d’octubre, concretament l’any 2005.