temps violent catalunya pluja

L’any 2022 va ser el més càlid i eixut de tota la sèrie de dades de l’Observatori Fabra. Vam viure episodis de temps extrem com diverses pedregades, tornados i alguns aiguats intensos, així com diversos incendis forestals. Sovint, tots aquests fenòmens s’atribueixen molt a la lleugera al canvi climàtic. Ara bé, fins a quin punt hi té a veure l’escalfament global?

Al gràfic de sota mostra fins a quin punt es té coneixement de la influència del canvi climàtic per a diversos tipus d’episodis meteorològics extrems. A la part superior dreta s’hi troben aquells esdeveniments que es poden associar a l’escalfament global de manera més clara, mentre que a la part inferior esquerra hi ha aquells episodis que és més difícil esbrinar-ne el paper que hi té el canvi climàtic.

Els extrems de temperatura, els més influenciats pel canvi climàtic

Les onades de calor i de fred són el tipus d’episodis extrems que més clarament estan afectats per l’escalfament global. El nivell de confiança respecte del fet que cada vegada les calorades són més freqüents i més intenses, sobretot en zones com Europa, és elevat, així com també ho és l’estreta relació que hi ha amb el canvi climàtic.

Per contra, detectar la influència del canvi climàtic en els episodis de sequera extrema no és tan evident. I encara és més difícil de deteminar-la per als aiguats.

Molta incertesa per als fenòmens de temps violent

A l’altra banda del gràfic hi ha els episodis de temps violent, com les pedregades i els tornados. Per tant, avui dia és molt difícil esbrinar si les pedregades i els tornados són més freqüents i intensos a causa del canvi climàtic.

Les raons són diverses, com per exemple el fet que els models computacionals no són prou bons per representar la física que hi ha al darrere d’aquesta mena de fenòmens d’escala tan local; i també el fet que no es disposa de bases de dades prou llargues i homogènies per poder-ne estudiar l’evolució al llarg de les últimes dècades. Per tant, és molt agosarat i gens rigorós asseverar sense miraments que la pedregada que va causar una víctima mortal a la Bisbal d’Empordà el passat 30 d’agost va ser fruit del canvi climàtic, o que les nombroses trombes marines observades durant el setembre del 2022 hi tenen una relació directa.

Curiosament, els incendis forestals són també dels esdeveniments dels quals es té una menor capacitat de detectar la possible influència del canvi climàtic en un incendi concret. Tot i això, el grau d’enteniment de la probable influència del canvi climàtic en els incendis forestals com a conjunt és major que en els fenòmens de temps violent.

Estudis d’atribució al canvi climàtic d’episodis concrets

D’uns anys ençà, es duen a terme estudis d’atribució al canvi climàtic d’episodis extrems concrets, com pot ser una onada de calor o un aiguat. En aquesta mena d’anàlisis, els científics miren de respondre la pregunta de si el canvi climàtic antropogènic —és a dir, atribuïble a l’acció de l’ésser humà— va alterar la probabilitat o la intensitat d’aquests episodis determinats i en quina mesura.

Bàsicament es tracta d’analitzar amb quina freqüència i intensitat tindria lloc un episodi com el d’interès si no s’haguessin emès gasos d’efecte hivernacle. Aquestes simulacions es fan diverses vegades i mitjançant diversos models.

Un dels episodis analitzats recentment és l’onada de calor que l’estiu del 2022 que va deixar registres per sobre dels 40 ºC al Regne Unit. Segons es va concloure, aquesta calorada va ser 10 vegades més probable a causa del canvi climàtic.