Platja Nova Mar Bella
Foto: Josep Cano (AMB)

Les platges de la ciutat i les metropolitanes han perdut entre 20 i 40 metres d’amplada en només un mes a causa dels temporals de mar de l’octubre. La reducció de la superfície ha anat acompanyada d’una disminució del volum de sorra que s’ha emportat l’aigua. En molts casos, s’ha produït un talús d’entre dos i tres metres d’altura. Ho diu un informe de seguiment mensual que elabora l’AMB sobre el registre d’amplada de totes les platges metropolitanes.

La platja més afectada de Barcelona és la de la Nova Mar Bella, amb una de les afectacions més importants dels últims 30 anys, que farà molt probablement endarrerir les obres del nou passeig Marítim.

Els successius temporals com l’Aline, el Bernard, el Ciarán i el Domingos van provocar una configuració atípica al litoral metropolità, amb vents de garbí i onades que van arribar als 4,5 metres d’alçària. Segons l’AMB, a la banda de llevant d’algunes platges s’ha detectat un increment de l’amplada per la sobreacumulació de sorra derivada de vents del sud-oest.

Mesuraments amb GPS

Per comprovar la reducció de l’amplada de les platges s’han mesurat amb GPS en dos moments diferents: a mitjans d’octubre i entre el 6 i el 15 de novembre.

L’AMB espera que la sorra es regeneri de forma natural gràcies a la dinàmica del fons marí del litoral català. Recorda, però, que la situació extrema de sequera implica menys aportació natural de sediments al mar a causa de la disminució dels cabals del Llobregat, el Besòs i la Tordera.

Dani Palacios, cap del Servei de Platges de l’AMB, considera que la recuperació natural del pendent i l’amplada de les platges podria ser més lenta del que és habitual: “Ens enfrontem a canvis sobtats derivats del canvi climàtic, cosa que fa més difícil preveure’n l’evolució i planificar les actuacions a les platges”.

Propostes del Govern espanyol per regenerar les platges

L’AMB explica que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) estudia com fer front a aquestes situacions i ha presentat un paquet de projectes per revertir la situació que afecta Barcelona.

  • Projecte en licitació: estabilització de les platges de Barcelona.
  • Projecte en execució: el Port de Barcelona, a instància del MITECO, està realitzant la radiografia de nous dipòsits de sorra a les zones més fondes de la costa de Barcelona per tal que en el futur siguin una zona d’extracció de sorres de diferents granulometries, que es puguin aportar tant a les platges de Barcelona com a les zones nord i del delta del Llobregat.