Una plaga de barrinadors de la fusta afecta les pruneres de fulla vermella del carrer de Sugranyes, a Sants-Badal, des de fa cinc anys. Es tracta d’un tipus d’insecte que s’introdueix en el tronc i a les branques de l’arbre i que normalment es pot tractar amb insecticides o per endoteràpia. Ara bé, el cas està sent més complicat. Per ara ha estat impossible determinar amb exactitud el tipus de barrinador que ha colonitzat les pruneres ja que en les diferents revisions que s’han fet ha estat impossible localitzar, fins ara, el tipus i el gènere de l’escolítid. I això ha fet que els tractaments hagin estat ineficaços. El resultat és que Parcs i Jardins s’ha vist obligat a talar fins ara 39 exemplars que se substituiran per baladre a partir del darrer trimestre d’aquest any.

Unes pruneres joves i dèbils que no han resistit a la plaga

El carrer de Sugranyes és un vial estret amb poca llum solar. Aquesta falta d’insolació i un terra argilós han afavorit, segons els experts, que les pruneres del carrer hagin crescut més dèbils que en altres carrers de la ciutat. Així ho explica el cap d’Àrea d’Arbrat de Parcs i Jardins, Joan Guitart : “Aquesta situació no s’ha donat en cap altre carrer en el sentit que s’han sumat diversos factors i, a més, no hem pogut determinar el tipus de perforador de la fusta que ha afectat les pruneres. Per això, no hem pogut atacar la plaga amb el mètode més eficaç i, si l’arbre ja estava dèbil, el perforador els ha acabat de rematar”.

Desconeixem el barrinador que està rematant unes pruneres que ja estaven dèbils”
Joan Guitart, cap d’Àrea d’Arbrat de Parcs i Jardins

L’Ajuntament replantarà els escocells amb una espècie arbustiva més resistent

Fins ara ja hi ha 39 falles en aquest carrer d’uns 500 metres de Sants-Badal, que originalment tenia 139 arbres. Parcs i Jardins no descarta, però, que aquesta xifra pugui créixer els propers anys, ja que la majoria de les pruneres del carrer estan afectades pel barrinador de tronc. “La prunera de fulla vermella és la vuitena espècie amb més presència a la ciutat amb més de 5.500 unitats, i normalment respon bé als tractaments en cas de plaga. Aquest cas és excepcional però a causa de les afectacions del canvi climàtic no podem descartar que, en un futur apareguin altres casos de plagues en algun altre indret de la ciutat, que no puguem controlar”, explica Guitart.

És un cas excepcional però no descartem que puguin aparèixer altres plagues no controlables a la ciutat”
Joan Guitart, cap d’Àrea d’Arbrat de Parcs i Jardins

Parcs i Jardins començarà a replantar els escocells buits del carrer de Sugranyes a partir del darrer trimestre d’aquest any. En lloc de plantar prunes, Parc i Jardins ha decidit canviar d’espècie i plantar “nerium” de color vermell, més conegut com a baladre. Es tracta d’una espècie no sensible a la plaga del barrinador de la fusta i que s’està plantant en diversos punts de la ciutat des de fa uns quatre anys. La planificació és plantar 24 unitats de baladre abans de finals d’any i la resta durant el primer trimestre del 2023.