Font: Jorge Mederos

Jorge Mederos és entomòleg, investigador associat del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i estudia des de fa 10 anys els insectes de les capçades dels arbres de Collserola, gràcies a una beca de la Fundació Barcelona Zoo. Els compara amb els que hi ha al sotabosc i en fa un estudi de l’evolució, a llarg termini, d’espècies noves, d’altres que estan a punt d’extingir-se, i quins efectes poden tenir aquests canvis dins de la cadena alimentària.

La seva feina es trasllada al Parc Natural de Collserola per prendre mostres de la biodiversitat, bàsicament mosques, que es troben a les altures del parc. Per ampliar i seguir amb la feina de Mederos s’ha construït una segona passarel·la, de 15 metres d’alçària. És l’única construcció d’aquest tipus en tota la península, pensada únicament per a ús científic.