Les obres de reurbanització de la plaça de Josep Maria Folch i Torres, al barri del Raval, inclouïen una nova ubicació per al punt verd. A més de traslladar-lo -s’ha resituat a un extrem de la plaça- també s’ha redissenyat. Es tracta del primer d’aquestes característiques que hi ha a la ciutat.

Dissenyat perquè s’integri a la plaça

L’equipament té les mateixes dimensions que la resta de punts verds de la ciutat, uns 60 metres quadrats, i ofereix els mateixos serveis de dilluns a dissabte de 8.30 a 14 h i de 16 a 19.30 h.

La singularitat d’aquest punt verd és el seu disseny i els materials amb què està fet. L’estructura, de forma el·lítpica, és de metall i incorpora materials especials que deixen passar la llum.

En Roberto Chico, del servei de Gestió de Residus de l’Ajuntament, explica que el disseny ha anat a càrrec del districte “que el que buscava és que estigués més integrat dins la plaça. Nosaltres el que hem treballat amb el districte és tot el tema funcional del punt verd i aquest punt verd en principi pel que hem vist i pel que hem estat estudiant té la mateixa funcionalitat que els altres punts verds”.

10.000 usuaris l’any

Fins ara el punt verd d’aquesta plaça l’utilitzaven uns 10.000 usuaris a l’any i recollia unes 50 tones de material, majoritàriament tèxtil, oli i petits aparells elèctrics. S’espera que, amb la nova ubicació i el nou disseny, el nombre d’usuaris s’incrementi.