pollets falco meridiana

Han nascut diversos pollets de falcó pelegrí al niu situat a l’hotel Ibis de la Meridiana, a l’antic Heron City. Per proporcionar calor, la mare es col·loca sobre les cries, és per això que des de Galanthus Natura, l’entitat que els monitora, encara no han pogut veure exactament quants pollets hi ha. Durant els propers dies, quan la mare es mogui, es podrà confirmar si en són tres, tal com preveu Sergi Garcia, de Galanthus Natura.

A Barcelona hi ha vuit parelles de falcó pelegrí que van posar ous entre finals de febrer i principis de març. El passat 25 de març van néixer els primers exemplars de la temporada, tres pollets del niu situat a Diagonal Mar. Els de l’antic Heron City són els segons ous que s’han trencat, segons les dades dels nius monitorats per Galanthus Natura. Les altres sis parelles d’aquesta espècie que crien a diferents zones de la ciutat encara estan esperant.

Hi ha una parella més de falcó pelegrí a Sant Adrià de Besòs i dues més a l’Hospitalet de Llobregat.

Des de Galanthus fa anys que fan el seguiment dels falcons a Barcelona. Encara que fa més de vint anys de la reintroducció de l’espècie a la ciutat, la població va començar a créixer el 2017. De les dues parelles que hi havia hagut històricament, se n’hi van anar sumant fins a les vuit actuals.

Els pollets que neixen sovint es queden a prop de la ciutat i acaben substituint les parelles actuals quan moren. També n’hi ha que marxen lluny, fet que explica el nom de l’espècie, falcó pelegrí.

Galanthus Natura s’encarrega d’assistir l’espècie i ajudar-la que continuï present a la ciutat, tenint en compte el baix índex de supervivència. Només col·loquen una capsa niu quan detecten una parella de falcons que intenten criar i no poden perquè no troben el lloc per fer-ho.