La Generalitat ha atorgat al Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA, l’ecoetiqueta de garantia de qualitat ambiental per a la categoria d’equipaments culturals: biblioteques, museus i col·leccions. Aquesta categoria té definits criteris estrictes ambientals relacionats amb la gestió de residus, l’estalvi i eficiència energètica o la incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua, entre d’altres.

El MACBA, que acaba de celebrar 25 anys de vida, està adherit a un contracte marc de subministrament d’electricitat d’origen 100 per cent renovable. El 2019 es van adherir al Compromís Biosphere de Turisme Sostenible i el 100 % del paper que fan servir és reciclat i d’origen certificat.

El MACBA, amb el medi ambient

Exposicions fetes amb materials reciclats són habituals a les sales del MACBA. Aquest és un dels criteris que ha tingut en compte la Generalitat  per atorgar l’ecotiqueta que reconeix els esforços de l’equipament per ser més sostenible, una tasca que va iniciar fa 10 anys. “Al començament es va fer per reduir despeses. Es va treballar molt el bon ús dels recursos, la reutilització per motivació purament econòmica, però es va veure que tenia un gran impacte en reducció d’emissions”, explica la Lourdes Rubio, responsable de sostenibilitat del museu.

Potenciar el reciclatge

El distintiu té en compte criteris estrictes ambientals que tenen a veure amb la gestió de residus o l’estalvi i eficiència energètica. També valora la relació amb l’entorn i la comunitat més propera. El museu, segons Rubio, “reutilitza tots els materials. El mobiliari, els marcs i també prestem a altres entitats. Som conscients que el residu nostre pot ser una matèria primera per una altra activitat. La idea és allargar la vida útil dels productes per a reduir també els residus”.

Accions transversals

El MACBA, segons aquest distintiu, és un equipament que tot el que fa a escala interna o cara al públic ho fa tenint en compte el medi ambient. El museu ha anat, amb els anys, sumant actuacions i accions que passen per conjugar els verbs reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.