Les pluges dels darrers dies han ajudat lleugerament a la recuperació dels embassaments. Tot i que les reserves encara són baixes, els cabals que proveeixen Barcelona tornen a superar el 16 % de capacitat. És la xifra límit amb la qual es podria tornar a la fase d’excepcionalitat, però el govern de moment no preveu fer-ho.

La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha confirmat aquest dimarts que “encara que s’arribi al 16 % no hi haurà un canvi de manera immediata” i recorda que “s’han de tenir en compte molts factors”. “No és el mateix disposar d’unes reserves del 16,5 % al maig, a les portes d’un estiu, que al setembre, a les portes d’una estació humida”.

Per això creu que “no té sentit canviar la fase d’emergència per tornar a canviar-la al cap de pocs dies”. La portaveu ha afegit que “no és un tema de números només, hem de tenir en compte molts contextos”, però recorda que el govern “no té cap interès a allargar restriccions per allargar, quan es pugui es farà”.

30 milions d’euros per a vaixells i dessaladores

La portaveu del govern també ha anunciat un paquet d’inversions de més de 145 milions d’euros per fer front a la sequera i que, d’aquests, 30 milions es destinaran —si és necessari— al trasllat de vaixells amb aigua i a dessaladores mòbils. Es tracta, però, d’una provisió de fons i no n’ha concretat més detalls.