Els nius de cotorres argentines són comuns a molts parcs i jardins de Barcelona. L’habitual, però, és que nidifiquin a les copes o a les branques dels arbres però al Parc de Sant Martí els nius han ocupat, també, els pals de l’enllumenat. Des del districte expliquen que, de moment, no està previst retirar-los i, en cas que fos necessari, es faria a l’hivern, fora de l’època de cria.

Només es retiren si hi ha risc que caiguin

El protocol en aquests casos, segons asseguren fonts municipals, es retirar-los només poden caure o si afecten els nivells lumínics i, en el cas del Parc de Sant Martí, això no passa encara, segons el districte. En cas que la situació canviï es retirarien quan toqués per evitar que morissin les cries, com ha passat en altres ocasions.

Els problemes dels nius, el pes

Els nius de cotorres no són perillosos en si mateixos, segons explica el tècnic d’Arbrat de Parcs i Jardins Oriol Bonilla, sinó que el risc depèn del lloc on es col·loquen de l’arbre: si es posen a la punta de l’arbre hi ha més possibilitats que caigui que si es col·loquen a l’ancoratge de les branques grosses.

Poda d’urgència als jardins de la Casa Bloc pel risc de caiguda de nius de cotorra molt pesants
Aquest any Parcs i Jardins ha fet unes 50 podes de nius de cotorres argentines que tenien risc de caure

Barcelona comptabilitza 10.000 cotorres

Segons els experts, en general els nius pesen uns 80 quilos però els de més volum poden arribar a pesar 150 quilos. El nombre de cotorres argentines a Barcelona es va estimar per última vegada el 2015: n’hi havia uns 5.000 exemplars. Segons fonts municipals, es calcula que ara ja són 10.000 i la població segueix pujant.

Tot i que el Parc de Sant Martí és ple cotorres, amb arbres amb una gran quantitat de nius, els que han sorgit als pals de l’enllumenat han cridat l’atenció de moltes de les persones que passegen per la zona.