Tornado Port Barcelona
Imatge del tornado del Port, el 8 de setembre de 2019

A Catalunya es produeixen, de mitjana, sis tornados i 17 trombes marines. Aquest és un dels resultats més rellevats que es desprenen de l’estudi An overview of tornado and waterspout events in Catalonia (2000-2019), que s’ha publicat a la revista ‘Atmospheric Research’.

La investigació l’han portada a terme conjuntament membres de la Universitat de Barcelona, l’Agència Estatal de Meteorologia, l’Agència Pericial i el Servei Meteorològic de Catalunya.

Els investigadors han elaborat un recull dels episodis de tornados i mànegues marines registrats a Catalunya entre els anys 2000 i 2019. Les observacions s’han obtingut de diverses fonts d’informació, entre les quals destaquen els observadors meteorològics, els mitjans de comunicació, les bases de dades ja existents i, sobretot, durant la segona meitat del període d’estudi, les xarxes socials. Amb aquestes dades s’ha dut a terme una anàlisi de la distribució espacial i temporal dels episodis, de les característiques de les traces de danys i de l’impacte socioeconòmic.

L’estudi també extreu altres conclusions significatives:

  • L’àrea metropolitana de Barcelona és la zona més afectada per aquests fenòmens de temps violent. En altres sectors del litoral i prelitoral central, així com el Camp de Tarragona, també són més freqüents.
  • S’observa un increment dels episodis de menor impacte —tornados febles i mànegues marines allunyades de la costa— fruit de la millora en la detecció gràcies a la contribució de les xarxes socials.
  • El 39 % dels tornados són, en origen, trombes marines i el 8 % dels tornados han tingut una intensitat mínima d’EF2 (escala de Fujita millorada: magnitud del fenomen amb danys considerables).
  • La majoria de les traces de danys generades pels tornados tenen una longitud inferior als 5 km i una amplada màxima de menys de 200 m.
  • 26 persones han estat ferides per un tornado durant el període d’estudi, i hi ha hagut uns danys valorats en 30,8 milions d’euros.

Aquest 2020 també hem vist aquests fenòmens

Aquest mes de setembre es van produir algunes mànegues marines o caps de fibló. En concret, una es va poder veure el 9 de setembre i, l’altra, el 21 del mateix mes, sense provocar incidències.

En el cas de Catalunya, l’últim tornado es va produir a Horta de Sant Joan l’11 de desembre. Així ho van determinar un estudi i un treball de camp liderat pel Servei Meteorològic de Catalunya.