El futur per afrontar amb garanties els episodis de sequera actuals provocats pel canvi climàtic, passen tant per l’aigua de dessalinitzadora com l’aigua regenerada. Aquesta és l’aigua residual que generem els éssers humans, després de passar per un procés de depuració i, a la qual, se li aplica a més un tractament addicional. Ara mateix l’aportació que han fet arriba fins els 160 hm³, una quantitat equivalent a l’aigua que cap a l’embassament de Sau.

L’aigua regenerada, un recurs cada cop més valuós

Tant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com l’Àrea Metropolitana (AMB) estan aportant aigua regenerada a la desembocadura del riu Llobregat. Es tracta d’una prova que vol normalitzar l’ús d’aquest tipus d’aigua, barrejada amb la del riu. Aquesta aigua regenerada prové de la planta de reutilització del Prat que, en certa manera, la torna a canalitzar riu amunt i, quan surt, es barreja amb l’aigua del Llobregat. L’aigua barrejada arriba a la planta potabilitzadora de Sant Joan d’Espí. Aquí, aquest recurs es pot utilitzar com aigua de boca, però també per augmentar les reserves destinades al rec, la neteja o els usos industrials.

Es tracta d’un recurs cada cop més valuós, de fet, els experts diuen que sense l’aigua regenerada o la de les dessanilitzadores, ja s’haurien produït talls en el subministrament de Barcelona. Per fer-nos una idea de la importància actual de l’aigua regenerada, actualment representa el 25 % del total de les necessitats de l’aigua potable de la ciutat de Barcelona.

Un pas més enllà

La dependència actual d’aquestes fonts d’aigua noves és bastant evident, però seran uns recursos cada cop més necessaris pels possibles episodis futurs de sequera extrema. En aquest sentit i per la situació de canvi climàtic actual, des de les administracions ja han establert l’horitzó de l’any 2050 com un període en què s’esperen grans sequeres. La intenció és que la producció d’aigua regenerada, que actualment se situa en uns 56 hm³, arribi fins als 130 hm³ d’aquí a 27 anys per cobrir els dèficits estimats.

Després d’aquesta prova realitzada a la desembocadura del riu Llobregat es vol traslladar l’ús de l’aigua regenerada també al riu Besòs. En aquest sentit, des de l’ACA tenen previst destinar 125 M € en la millora i construcció de noves estacions de regeneració d’aigua (ERA) amb l’objectiu de duplicar la capacitat de producció actual, dels 50 als 100 hm³.