Degut a la falta de pluja, el govern català ha de buscar alternatives per reduir la dependència dels embassaments, que tenen cada cop les reserves més minses. De fet, les dues dessalinitzadores catalanes ja funcionen al màxim tècnic permès i recentment ha llançat un missatge de consum responsable a la ciutadania.

Una altra aposta de la Generalitat és la reutilització de l’aigua. Arran de la darrera sequera important, l’any 2008, el govern i l’Agència Catalana de l’Aigua (l’ACA) treballen per augmentar-ne la producció. Des del 2011, la corba que mesura la regeneració d’aigua ha anat en augment. Amb les dades encara per tancar, es calcula que durant el 2022 s’haurà batut el rècord de producció d’aigua reutilitzada a Catalunya. Actualment, l’ACA assegura que treballa per “afinar al màxim la producció de les 24 plantes catalanes” i en la construcció d’altres plantes per garantir-ne l’abastiment.

Quins usos se’n fa?

L’aigua regenerada pot tenir diversos usos. Fins ara el gruix més important servia per regar camps, augmentar el cabdal dels rius o omplir els aqüífers, que separen l’aigua del riu de l’aigua del mar. Ja fa uns anys, però, que l’aigua entra en un doble circuit de potabilització per incorporar-la novament a la xarxa d’aigua potable.

planta regeneradora aigua el Prat

Com es regenera l’aigua?

Una part de l’aigua que arriba a les depuradores es dirigeix cap a les plantes de regeneració. Posteriorment, entra en un circuit en què rep un tractament intens de neteja i separació de residus i un cop està en “condicions òptimes” passa a unes canonades que la bombegen per tornar-la a abocar al riu. En el cas de la planta regeneradora del Prat, una de les més grans d’Europa, l’aigua pot tenir dos usos. Si l’aigua es bombeja fins a la part del riu que passa per la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, es potabilitza i es torna a posar a la xarxa. Si pel contrari s’aboca en un tram de riu més proper al mar, serveix per a usos agrícoles o per augmentar el cabdal del riu.

La reutilització arribarà també a les llars

La reutilització també arribarà de mica en mica a les llars. Alguns municipis ja exigeixen circuits d’aigües grises en les construccions. Des de l’ACA expliquen que, mitjançant aquest sistema, es podria reaprofitar, per exemple, l’aigua de la dutxa per altres usos, com per les cisternes dels sanitaris.