activat avis preventiu contaminacio
Calitja i contaminació des de Montjuïc el 16 de desembre del 2021

(ACN) El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha decidit mantenir activat, per tercer dia consecutiu, l’avís preventiu de contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules PM10 en l’ambient atmosfèric declarat el dijous 16 als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l’Ambient Atmosfèric.

L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental. Des de la Generalitat se seguirà fent un seguiment exhaustiu dels nivells i diumenge es valorarà si cal activar un episodi de contaminació per partícules o bé desactivar l’avís preventiu.

L’avís preventiu comporta indicar en els panels lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat, informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat, notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos, i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.