anomalia temperatura 2022 Europa
Anomalia de la temperatura mitjana l'any 2022 a Europa

El Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) ha fet públic el balanç climàtic del passat 2022 al conjunt d’Europa i a l’Àrtic, amb titulars i rellevants i força preocupants. L’informe del C3S ha estat finançat per la UE i implementat pel Centre Europeu de Predicció Meteorològica de Mitjà Termini (ECMWF).

El balanç sobre l’estat del clima a Europa destaca que a escala global (mundial), el 2022 va ser el cinquè més càlid de la història. També va ser molt càlid a Europa, rècord en alguns casos.

2022, calor extrema i sequera generalitzada

El 2022 va ser el segon any més càlid mai mesurat abans en el conjunt d’Europa, però a diversos països del sud-oest del continent va ser-ne rècord absolut. La temperatura mitjana es va situar 0,9 ºC per sobre la climàtica. Les altes temperatures de l’estiu van contribuir a agreujar una sequera important.

Els deu anys més càlids registrats mai a Europa s’han produït des de l’any 2000, els cinc més càlids des del 2014.

Anomalia de la temperatura mitjana anual del 2022 respecte la climàtica (1991-2020). Font: C3S/ECMWF

L‘estiu del 2022 va ser rècord pel que fa a la calor. La temperatura mitjana va superar en 1,4 ºC la climàtica, i amb 0,3-0,4 ºC el rècord precedent del 2021.

Al llarg de l’estiu del 2022, bona part d’Europa es va veure afectada per onades de calor excepcionals. Les temperatures màximes a l’oest d’Europa van ser uns 10 ºC superiors a les típiques de l’estiu. El sud d’Europa va viure un nombre rècord de dies amb un estrès hídric molt fort.

Anomalia de temperatura de l’estiu (JJA) a Europa respecte la mitjana. Font: CS·/ECMWF/KNMI

Precipitació per sota la mitjana i rius amb molt poca aigua

El 2022 va ser un 10 % més sec de l’habitual al conjunt d’Europa pel que fa a la precipitació. La humitat del sòl va ser inferior a la que tocaria, la segona més baixa dels darrers 50 anys.

Una de les dades més preocupants fa referència al cabal dels rius europeus, els quals van experimentar l’any més sec de la història en termes de superfície afectada. Un 63 % dels rius europeus van portar un cabal inferior a la mitjana.

La descàrrega dels rius (en metres cúbics per segon) fa referència al volum d’aigua que flueix per un canal fluvial

El mapa inferior mostra l’anomalia de cabal que tenien els rius europeus a l’agost. La majoria de rius portaven un cabal clarament inferior al normal a tota la façana atlàntica europea, també a la conca mediterrània i fins i tot a l’interior del continent. Només al nord d’Escandinàvia i en alguna regió del centre d’Europa hi havia rius amb més cabal del normal.

Anomalia de cabal dels rius europeus a l’agost. Font: Copernicus EMS/ECMWF.

El cinquè any més càlid a escala global

L’informe de Copernicus també inclou dades d’escala planetària. En aquest sentit es fa ressò del fet que el 2022 va ser el més càlid mai registrat a l’oest d’Europa, a part del nord-oest d’Àfrica, la banya d’Àfrica, l’Àsia central, la Xina i la majoria de regions del Pacífic sud. Per contra, al sud-est d’Austràlia i al Canadà la temperatura mitjana va ser inferior a la climàtica.

Anomalia de temperatura mitjana l’any 2022 respecte la climàtica (1991-2020). Font: C3S/ ECMWF

Groenlàndia va patir els efectes de les altes temperatures, així com episodis de pluja excepcional en una època en la qual les precipitacions haurien de ser en forma de neu. Tot plegat va accelerar la fusió del gel, una fusió que es va qualificar com a rècord.

La temperatura mitjana a Groenlàndia va ser molt superior a la normal, de fins a 8 graus per sobre la que tocaria durant el mes de setembre.

Anomalia de temperatura mitjana al setembre. Font: CS·/ECMWF

L’informe també es fa ressò del fet que la temperatura a l’Àrtic ha augmentat més ràpidament que a la resta del planeta Terra. La temperatura ha pujat uns 3 ºC des de la dècada dels setanta en aquesta zona.

Augment de la temperatura planetària des del 1850. Font: CS3/ECMWF