Jorge Molero ens explica com els límits de la medicina han variat al llarg de la història.
Jorge Molero Mesa és professor titular d’Història de la Ciència i investigador del Centre d’Història de la Ciència de la UAB. La seva tasca investigadora es desenvolupa en el terreny de la història social de la medicina. És autor de nombroses publicacions sobre la història de malalties socials (tuberculosis, paludisme), la política i administració sanitària i la medicina colonial espanyola al Marroc.